Bli Engagerad

Det finns flera sätt att engagera sig i SIB. Du kan antingen gå med i en redan existerande arbetsgrupp, eller så kan du komma på medlemsmötet och höra om vad som existerar och/eller lyfta egna idéer på en framtida arbetsgrupp eller aktivitet.

Existerande arbetsgrupp

Vill du gå med i en redan existerande arbetsgrupp så gör du det helt enkelt genom att skriva ut ditt intresse för gruppen i dess discordkanal, och/eller genom att gå på ett möte. Varje grupp har en eller flera samordnare som har huvudansvar för gruppen. Utöver det är medlemskapet i en arbetsgrupp flytande. De som kommer på mötena samt är aktiva är också de som är medlemmar i gruppen.

I arbetsgrupperna kan du antingen engagera dig i pågående projekt eller aktiviteter, eller föreslå något nytt du tycker att gruppen borde göra, antingen i gruppens discordkanal eller på ett möte. Var inte rädd att dela dina idéer, nya förslag brukar inspirera andra i gruppen!

Medlemsmötet

På medlemsmötet görs det en genomgång av föreningens aktiviteter sedan föregående möte. Att komma på medlemsmötet kan därför vara ett bra sätt att få en överblick över vilka aktiviteter som pågår samt få en chans att ställa eventuella frågor. Där kan du också få hjälp att hitta ett engagemang i föreningen.

Ny arbetsgrupp

Vill du starta ett större projekt eller en ny arbetsgrupp, kanske även med utåtriktad verksamhet, går det bra att antingen först diskutera och utveckla idén i någon av discordkanalerna, eller att presentera den direkt på ett medlemsmöte. Idén behöver inte vara utvecklad, utan medlemsmötet kan fungera som ett sätt att kicka igång processen. Däremot går det också bra att komma till mötet med ett färdigt koncept.

Enkel/intern aktivitet

Är det en enkel eller intern aktivitet du vill arrangera (diskussionsrunda, filmkväll, häng, ny regelbunden fritidsaktivitet…) så är inte reglerna så noga så länge vi följer värdegrunden! Skriv i någon kanal vad du vill göra och när, inhämta feedback om du vill, skapa ett event (eller få hjälp med det) i discord, och kör!