Om oss

SIB är en förening av och för ickebinära med syfte att främja jämlikhet från ett ickebinärt perspektiv.

Detta gör vi i huvudsak online - genom att skapa utrymmen för socialt umgänge, arrangera aktiviteter för våra medlemmar, organisera oss i arbetsgrupper, samt engagera oss på samhällelig nivå via opinionsbildning och synlighet.

Vi ser föreningen som ett verktyg för oss medlemmar. Det ska vara lätt att ta eget initiativ och få saker att hända. Det betyder: om du vill starta upp en fritidsaktivitet, genomföra ett projekt, samla andra ickebinära till påverkansarbete eller en enskild aktion, eller starta upp ett samarbete som för oss närmare ett samhälle som är jämlikt från ett ickebinärt perspektiv - gör det med föreningen! Ta reda på mer under Bli Engagerad