Värdegrund

Vår värdegrund är de grundläggande värderingar som vi kommit överens om inom föreningen. Vi agerar utifrån en vilja att leva upp till vår värdegrund.

SIBs värdegrund går att sammanfatta utifrån tre ord: demokrati, normbrytande arbete och hållbar föreningskultur. Nedan finns en kort sammanfattning av dessa. Vill du läsa hela värdegrunden går den att komma åt här.

Demokrati

Vi strävar efter en platt hierarki där vi fördelar makten inom föreningen på ett jämnt sätt. Vi strävar också efter kunskapsutjämning inom föreningen. Inga frågor är dumma. Vårt organisationssätt är idag en blandning av en klassisk förening och sociokrati.

Normbrytande arbete

Vi strävar efter att motverka den binära cisnormen. Detta innebär att vi inte ser någon form av uttryck som om de har en inneboende femininitet eller maskulinitet. De ord en använder, den kropp en har, eller de sätt en väljer att uttrycka sig, är separata från könsidentitet.

Vi har en intersektionell analys. Intersektionalitet är en förståelse av världen där en utgår ifrån relationen och samspelet mellan olika typer av maktordningar. Ickebinäritet går inte att ses separat från andra typer av förtryck såsom rasism, funkofobi, klasshat, åldersdiskriminering och sexism.

Hållbar föreningskultur

Föreningen strävar efter att skapa en kultur som är hälsosam, motståndskraftig, långsiktig och anpassningsbar. Förändring tar lång tid och vårt sätt att organisera oss behöver därför gå ut på att bygga uthållighet. Vi värdesätter ett nej och värdesätter de ansträngningar som görs inom föreningen. Vi strävar efter att kommunicera rakt och ärligt.